This browser is not actively supported anymore. For the best passle experience, we strongly recommend you upgrade your browser.

Hungarian Hub

A Bird & Bird blog

| 3 minutes read

Új európai uniós rendelet a hálózatsemlegességről és a roaming díjak eltörléséről – frissítve dec. 7-én

Hamarosan egységessé válnak a hálózat, illetve az internet semlegességére vonatkozó uniós szabályok, továbbá 2017. június 15-től megszűnnek a roaming díjak az Európai Unió területén.

Ugyanis több mint kétéves előkészítést követően 2015. október 27-én az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta a hálózatsemlegességről és a roaming díjakat szabályozó 531/2012-es számú uniós rendelet módosításáról szóló rendelet végleges szövegét. A rendelet a tagállamok nyelvére történő lefordítását követően jelenik majd meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a kihirdetést követő három napon belül lép hatályba. Azonban a legtöbb rendelkezése majd csak 2016. április 30-tól alkalmazandó. Lényeges, hogy a rendelet valamennyi uniós tagállamban közvetlenül alkalmazandó, annak nemzeti jogba való átültetése nem szükséges.

Hálózatsemlegesség

Az új rendelet rögzíti, hogy valamennyi előfizető jogosult bármilyen tartalomhoz, információhoz hozzáférni, illetve azokat terjeszteni, továbbá jogosult bármilyen alkalmazást, szolgáltatást használni, illetve biztosítani az internet-hozzáférés szolgáltatáson keresztül. Az internet-hozzáférés szolgáltatók pedig kötelesek valamennyi internetes adatátvitelt egyenlően és diszkriminációmentesen kezelni. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a szolgáltatók nem tehetnek különbséget az egyes internetes tartalmak, illetve szolgáltatások között, nem lassíthatják vagy korlátozhatják többé például a Skype vagy a Facetime elérhetőségét.

Emellett – mintegy a főszabály alóli kivételként – a rendelet lehetővé teszi a szolgáltatók részére, hogy ésszerű keretek között szabályozzák (korlátozzák) az internetes forgalmat. Azonban ezt csak arányosan és diszkrimináció mentesen tehetik, továbbá az ilyen intézkedés nem alapulhat kereskedelmi megfontolásokon. Az említett ideiglenes forgalomkorlátozás az alábbi három esetben jogszerű:

  • Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, illetve bírósági vagy közigazgatási határozatnak való megfelelés érdekében szükséges; vagy
  • A hálózat biztonságának, integritásának megőrzése érdekében indokolt; vagy
  • Közelgő hálózati torlódás megelőzése vagy a kialakult torlódás hatásainak csökkentése érdekében szükséges.

A rendelet lehetővé teszi olyan speciális internetes szolgáltatások biztosítását, ahol magasabb minőségi szintre, dedikált sávszélességre van szükség. Ilyen speciális szolgáltatás lehet például az IPTV, az önvezető autók vezérlése, a videokonferencia szolgáltatás vagy bizonyos orvostechnikai alkalmazások (pl. távoperáció). Lényeges követelmény, hogy ezen speciális internetes szolgáltatások nem korlátozhatják, akadályozhatják vagy lassíthatják a hagyományos internet-hozzáférés szolgáltatást.

A hálózatsemlegességgel kapcsolatban javasolt a szolgáltatóknak áttekinteniük az előfizetői szerződéseiket is, ugyanis a rendelet kötelezővé teszi, hogy a szerződések egyértelműen rögzítsék többek között a forgalomszabályozási intézkedések lehetséges hatásait, a speciális szolgáltatások internet-hozzáférés szolgáltatásokra gyakorolt hatásait, valamint a hozzáférés tényleges sebességét.

A hálózatsemlegességre vonatkozó szabályok célja a fogyasztók védelme, a szolgáltatások átláthatóságának biztosítása, a verseny élénkítése, továbbá az innováció támogatása lenne. Számos iparági szereplő azonban csalódottan fogadta a rendelet végső szövegét, mások súlyos kritikával illették azt. Közel 50 technológiai cég – köztük a Netflix, a SoundCloud és a Foursquare – írta alá azt a nyílt levelet, melyben kifogásolják a rendeletnek a kivételekre vonatkozó túl tágan értelmezhető szabályait. Eszerint visszaélésre adhat lehetőséget a “közelgő hálózati torlódás” megelőzésére vonatkozó szabály, amely lehetővé teszi a szolgáltatók részére, hogy gyakorlatilag bármikor, valós hálózati torlódás hiányában is korlátozzák az internetes forgalmat. A kritikusok szerint a speciális szolgáltatások köre is túl tágan értelmezhető, amely végső soron lehetősége adhat a kétsebességes internet létrehozására, amely esetben a kisebb helyi vállalkozások, start-upok jelentős versenyhátrányba kerülhetnek.

Roaming díjak eltörlése

A rendelet módosítani fogja a roaming díjakat szabályozó 531/2012-es számú uniós rendeletet. A legfontosabb újdonság, hogy 2017. június 15-től a hangszolgáltatás, az SMS, valamint adatszolgáltatás esetében megszűnnek a roaming díjak az Európai Unió területén. A roaming díjak kivezetésére fokozatosan kerül sor a fenntarthatóság biztosítása és a belföldi előfizetői díjak emelkedésének megakadályozása érdekében. Eszerint már 2016. április 30-tól jelentősen, mintegy 70-75%-kal csökken a roaming díjak maximum összege.

A rendelet igyekszik megelőzni a visszaélésszerű roaming használatot az úgynevezett “tisztességes használat” szabályainak a kidolgozásával. Itt elsősorban a visszaélésszerű állandó roaminghasználat megakadályozása a cél. A gyakorlatban a rendelet lehetővé teszi, hogy bizonyos korlátot meghaladó, visszaélésszerű, tisztességtelen roaminghasználat esetén a szolgáltatók további díjat számoljanak fel.

Továbbá a rendelet kivételes és speciális esetekben 2017. június 15-ét követően is lehetővé teszi roaming díjak alkalmazását. Erre akkor lesz lehetőség, ha a szolgáltató számára a belföldi előfizetői díjak alkalmazása mellett a roaming szolgáltatás nyújtása igazoltan nem biztosítja a tényleges költségek megtérülését és a roaming díjak alkalmazását az illetékes nemzeti hírközlési felügyeleti hatóság engedélyezte.

Mind a tisztességes használattal, mind a kivételes esetben engedélyezhető roaming díjakkal kapcsolatos részletszabályokat az Európai Bizottság fogja megalkotni 2016 decemberéig.

A roaming díjak kivezetésétől az Európai Unió az innováció és a gazdasági teljesítmény fokozódását, a mobil applikáció fejlesztések növekedését, valamint az összekapcsolt eszközök (pl. okos autók) határon átnyúló használatának a növekedését várja.

Update #1 (2015. december 7.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetésre került a nyílt internet-hozzáférés biztosításáról és a roaming díjakat szabályozó 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015/2120 számú rendelet, melynek lényegét a fentiekben foglaltuk össze.

dr. Tarján Zoltán
ügyvéd
zoltan.tarjan@twobirds.com
Tel.: +36 1 799 2000
Knight Bird & Bird Iroda

Tags

diszkrimináció mentesség, hálózatsemlegesség, hírközlés, internet semlegesség, internetes tartalmak, nyílt internet, roaming, roaming díjak eltörlése, skype lassítása, telekommunikáció, egyéb, infokommunikáció