This browser is not actively supported anymore. For the best passle experience, we strongly recommend you upgrade your browser.

Hungarian Hub

A Bird & Bird blog

| 1 minute read

Valami készül – végre online is kereshető lesz az adatvédelmi nyilvántartás?

Úgy tűnik, hogy az Infotv. hatálybalépését követő majd’ öt év elteltével végre online is kereshető lesz a NAIH által vezetett adatvédelmi nyilvántartás. A  NAIH honlapján található “Adatvédelmi Nyilvántartás” menüpontban megjelent “Keresés az Adatvédelmi Nyilvántartás” linkre kattintva ugyanis az alábbi információ olvasható a hatóság honlapján:

NAIH nyilv kereses

Forrás: http://naih.hu/kereses-az-adatvedelmi-nyilvantartasban.html

A lakat képre kattintva egyelőre csak egy hibaüzenet jelenik meg. Reméljük, hogy hamarosan megoldódik a hiba és a keresés működni fog.

Ami az adatvédelmi nyilvántartás hátterét illeti, az Infotv., azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény eredeti, Magyar Közlönyben megjelent szövege még az tartalmazta, hogy a nyilvántartás a NAIH honlapján hozzáférhető:
 

65. § (4) Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, azt a Hatóság a honlapján bárki számára hozzáférhető módon közzéteszi.

Ezt a rendelkezést azonban még az Infotv. hatálybalépése, 2012. január 1-je előtt módosította a jogalkotó az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 411. § (6) bekezdésével, kivéve abból a honlapon hozzáférhetőségre utaló szöveget:

65. § (4) Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.

A módosító jogszabály indokolása az Infotv. módosítvány kapcsolatban az alábbiakat tartalmazta:

A törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény belső és az időközben végrehajtott törvénymódosításokkal való koherenciájának biztosítása érdekében szövegezési pontosításokat tartalmaz, továbbá az adatvédelmi nyilvántartás adattartalmának megismerhetőségére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos szabályozással analóg módon állapítja meg, továbbra is biztosítva az adatvédelmi nyilvántartásba való betekintés, valamint feljegyzés készítésének lehetőségét.
 

Az előbbiekkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a korábbi adatvédelmi törvény, az Avtv. (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény) valóban nem tartalmazta, hogy az Adatvédelmi Biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartás online hozzáférhető lenne (vö. Avtv. 11. § (2) bekezdés), de az Adatvédelmi Biztos honlapján a nyilvántartás éveken keresztül kereshető volt.

dr. Halász Bálint, ügyvéd
Knight Bird & Bird Iroda
balint.halasz@twobirds.com
+36 1 799 2000

Tags

naih, adatvédelem