This browser is not actively supported anymore. For the best passle experience, we strongly recommend you upgrade your browser.

Hungarian Hub

A Bird & Bird blog

| 4 minutes read

Elstartolt az MNB Pénzügyi Innovációs Platformja

Részt vettünk a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakmai konzultációján, amelyen bejelentették a magyar FinTech vállalkozások és szolgáltatások elterjedését ösztönző szabályozási keretrendszer, az Innovációs Platform (Innovation Hub) indulását, amelyhez a későbbiekben szervesen kapcsolódik a Pénzügyi Innovációs Tesztkörnyezet (Regulatory Sandbox).
Az Innovációs Platformot Windisch László, a jegybank felügyeleti alelnöke és Szombati Anikó makroprudenciális politikáért felelős ügyvezető igazgató mutatta be FinTech vállalkozások, pénzügyi intézmények, érdekképviseletek és tanácsadók részére az MNB felügyeleti tevékenységének helyt adó Krisztina körúti épületében.
 

Fotó: Halász Bálint

 

Miért van szükség az Innovation Hub-ra?

Szombati Anikó bevezetőjében elmondta, hogy az innovatív pénzügyi megoldások elterjedéséhez szükség van bizonyos rugalmasságra a meglévő pénzügyi szabályozási keretrendszeren belül. Sem a teljes tiltás, sem a teljes szabadság nem megfelelő hozzáállás, hanem a szabályozó hatóságnak rugalmasan hozzáállást kell tanúsítania, mert ezek a szolgáltatások gyakran csak nehezen illeszthetőek be a jelenlegi szabályozási keretrendszerbe.
 

Forrás: Innováció és Stabilitás – Fintech Körkép Magyarországon (2017, MNB), 17. o. www.mnb.hu/letoltes/konzultacios-dokumentum.pdf


Az MNB 2017 folyamán átfogó kutatást végzett a fintech innovációs piaci folyamatok felmérésére. Első körben a pénzügyi innovációkkal kapcsolatos hozzáállás áttekintése a bankokra, fintech cégekre, kockázati tőketársaságokra és a fogyasztókra terjedt ki, majd a jegybank a biztosítókat, pénztárakat és pénzügyi közvetítőket is bevonta a kutatásba. A felmérések eredményei szerint Magyarországon jelentős igény van az innovatív pénzügyi szolgáltatások biztonságos alkalmazására. A kutatást és annak eredményeit bemutató összefoglaló innen tölthető le.

 

Mit nyújt az Innovation Hub a piaci szereplők számára?

A platformon a piaci szereplők iránymutatást kaphatnak az MNB-től arra vonatkozóan, hogy innovatív megoldásaik milyen módon alkalmazhatók a jelenlegi szabályozói keretrendszerben. A platform négy egységet foglal magában:

 • Információs tárház, amely felhasználóbarát módon, tevékenységenként tartalmazza a releváns jogszabályokat és arra vonatkozó információkat, hogyan lehet tevékenységi engedélyt szerezni. Az idő előrehaladtával ide kerülnek fel majd fel a kérdések és válaszok, valamint a legjobb gyakorlatok is.
 • Kommunikációs hub, amely információ-megosztásra és kapcsolattartásra szolgál a platform résztvevői között.
 • Szabályozói támogató platform, amely a hatósággal való kapcsolattartásra, iránymutatás kérésére vonatkozik, és amely így az egész platform központi eleme.
 • Nemzetközi kooperációs platform, amelyen belül nemzetközi kitekintéshez juthatnak a részt vevők.

Szabályozói támogató platform

A fenti négy egység közül a szabályozói támogató platform szolgál arra, hogy a szereplők tulajdonképpen elindíthassák a saját “kérelmeiket” az innovation hub keretében, azaz hogy iránymutatást kérjenek, valamint hogy adott esetben élvezhessék a Pénzügyi Innovációs Tesztkörnyezet (Regulatory Sandbox) előnyeit.
Minden beérkező kérelem előszűrésen fog átmenni, amely keretében az MNB az alábbi elvárásokat támasztja a kérelmezőkkel szemben:

 • a kérelem tárgyát képező megoldás jelentős újdonságtartalommal és üzleti potenciállal rendelkezzen;
 • a jelentkező már rendelkezzen alapvető jártassággal a szektorban és legyen ismerete az irányadó szabályozási környezetről; és
 • az adott tevékenységgel kapcsolatban még ne legyen iránymutatás.

A fentiek hivatottak biztosítani, hogy csak életképes tevékenységek és üzleti modellek kerüljenek be az innovation hub-ba. Az MNB erre a célra egy kérdőívet rendszeresített. Az ígéretek szerint a válaszadás során a hatóság házon belül minden releváns területtel egyeztetni fog, hogy a jelentkező praktikus választ kapjon a kérdésére. Amennyiben szükséges, külső tanácsadókkal, illetve hatóságokat, minisztériumokat is bevonnak.
 

Forrás: www.mnb.hu/innovation-hub/szabalyozoi-tamogato-platform/a-szabalyozoi-tamogatasrol-roviden


Az MNB a válaszadás során az alábbi szempontok alapján fog eljárni:

 

 • az innovatív megoldás és üzleti modell megértése;
 • az ügyfelek számára jelentett előnyök és az esetleges kockázatok feltárása;
 • célzott válaszadás, azaz konkrét kérdésekre konkrét válaszok;
 • adatvédelmi, információbiztonsági szempontok és egyéb hasonló kockázatok azonosítása.

A szabályozói támogató platformról további információk, így többek között a befogadási kritériumok, valamint a kérdőív az MNB holnapján itt érhetőek el.

Gyakorlati tudnivalók

A bemutatót követő beszélgetés során számos kérdés hangozott el, amelyeket Windisch László alelnök válaszolt meg. Az alábbiakban ezek közül emelünk ki néhányat:
A piaci szereplőknek nem érdemes arra várniuk, hogy a platform “feltöltődjön” kérdésekkel és válaszokkal, ha a Regulatory Sandbox előnyeit akarják kihasználni. Az alelnök rámutatott arra, hogy az innovation hub nem azonos a tesztkörnyezettel: előbbi előszobája utóbbinak. A hub teremti meg a tesztkörnyezet működésének lehetőségét szabályozási oldalról. Ez úgy fog megvalósulni, hogy az MNB várhatóan 2018 májusában fog rendeletet hozni arról, hogy a befogadott és a tesztkörnyezetre érdemes tevékenységet felmentést kaphatnak az MNB bizonyos rendeletei, illetve iránymutatásai egyes rendelkezései alól. Az említett rendelet fogja tartalmazni azt az eljárásrendet, amely alapján a hatóság a konkrét kérelmeket el tudja bírálni. A felmentések MNB határozatok formájában fognak megjelenni. Ugyanakkor felmentésre minden esetben egyedi elbírálás során kerül sor, és minden esetben konkrét vállalkozások konkrét tevékenysége lesz a felmentés tárgya, azaz nem lesznek csoportmentességek, amelyek minden piaci szereplőre érvényesek. Természetesen, ha egy szereplő megkapta a mentességet, akkor ugyanolyan szempontok alapján más szereplő is meg fogja kapni ugyanezt. Ami az MNB hatáskörén kívüli, adott esetben magasabb rendű jogszabályokat illeti, az hangzott el, hogy a hatóság törekedni fog a releváns minisztériumokkal, hatóságokkal párbeszéd kialakítására annak érdekében, hogy az ilyen jogszabályok se jelenthessenek akadályt az innovatív megoldások kipróbálása alól.
Az MNB az innovation hub keretében adott válaszait, a szó köznapi értelmében vett iránymutatásait magára nézve irányadónak tekinti, azaz a szereplők építhetnek ezekre.
A platform elsősorban a magyarországi innovációkat kívánja “helyzetbe hozni”, de természetesen nyitott a külföldi, elsősorban európai uniós szereplők irányába.
Arra az általunk feltett kérésre, hogy adatvédelmi kérdésekben az MNB egyeztet-e majd a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (NAIH), pozitív választ kaptunk.
Az MNB 2018 áprilisában, májusában újabb szélesebb körű konzultációt, konferenciát tervez, amelyen már várhatóan konkrét tapasztalatokról is szó fog esni.
Az MNB sajtóközleménye itt, magának az Innovációs Platformnak a honlapja pedig itt érhető el.
Halász Bálint, ügyvéd
Bird & Bird
balint.halasz@twobirds.com
+36 1 799 2000

Tags

fintech, innovation hub, mnb, regulatory sandbox, egyéb, innováció