This browser is not actively supported anymore. For the best passle experience, we strongly recommend you upgrade your browser.

Hungarian Hub

A Bird & Bird blog

| 1 minute read

GVH jelentéstervezet a bankkártya-elfogadás piacán lefolytatott ágazati vizsgálatról

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nyilvánosságra hozta a magyar bankkártya-elfogadás piacán a 2013-2018. közötti időszak tekintetében lefolytatott ágazati vizsgálatáról szóló jelentésének tervezetét (a „Jelentéstervezet”). A GVH 2017 januárjában indította az ágazati vizsgálatot, miután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelezte, hogy a kártyaelfogadók a kártyás fizetések után a kereskedőket terhelő jutalékokat és költségeket a kisebb kereskedők számára hátrányos módon alakították át a bankközi jutalékokat maximalizáló jogszabályok (a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló 2015/751/EU rendelet és az ezt megelőző, ugyanerre vonatkozó magyar jogszabályok) hatálybalépését követően.

A Jelentéstervezet megállapításai röviden a következők:

 • a kártyaelfogadói piac Magyarországon erősen koncentrált, ahol messze a legnagyobb piaci részesedés az OTP Banké, így a piac oligopol jelleget mutat néhány közelmúltbeli új belépővel;
 • 75%-kal nőtt a kártyákat elfogadó kiskereskedelmi egységek száma 2013. óta (a Pénzügyminisztérium POS terminál telepítési programjának közrehatásával), és a fizetési kártyánkénti tranzakció számok tekintetében Magyarország felzárkózóban van az EU-átlaghoz;
 • a bankközi jutalék felső határának jogszabályi rögzítése 2014-ben összességében a kiskereskedőkre nehezedő költségek csökkentéséhez vezetett;
 • annak ellenére, hogy a költségcsökkenés a legkisebb kereskedők számára volt a legnagyobb mértékű, a forgalomhoz viszonyítva még mindig ennek a kereskedői kategóriának a legnagyobb a díjterhelése;
 • a tranzakció értékével arányos díjak enyhén csökkenő tendenciát mutatnak, ugyanakkor a  tranzakciószámmal arányos díjak nőttek, és ez visszaveti a kártyás fizetés elfogadásának terjedését.

A GVH nem tárt fel olyan piaci zavart, amely versenyfelügyeleti eljárás megindítását tenné szükségessé. Ugyanakkor a GVH azonosított olyan problémákat, amelyek kihatással vannak a versenyre ezen a piacon, és javaslatokat fogalmazott meg a piaci szereplők, az MNB mint felügyeleti szerv, valamint a jogalkotó számára. Ezek a javaslatok röviden összefoglalva a következők:

 • a POS terminál támogatási program kiterjesztése az 1-2,5 millió forint negyedéves bankkártya forgalmú kereskedői kategória számára;
 • a bankkártyás fizetés ösztönzése adópolitikai eszközökkel;
 • a kereskedő és az elfogadó közötti online szerződéskötés lehetőségének megteremtése;
 • kereskedői tudatosság-növelő programok indítása, amelyek ösztönöznek a kártyás és online fizetési szolgáltatások nyújtására;
 • az elfogadók és kártyatársaságok alakítsák úgy a díjstruktúrájukat, hogy az ne jelentsen aránytalan terhet a kisméretű kereskedők számára;
 • az elfogadók térjenek át az aktív értékesítési stratégiára a bankkártya elfogadási szolgáltatások területén;
 • az elfogadók tegyék lehetővé a tranzakciók értékének gyorsabb jóváírását a kereskedők számláin.

A Jelentéstervezet itt érhető el magyar nyelven. A Jelentéstervezet észrevételezésére 2019. június 14-ig volt lehetőség. A végleges jelentést és az arra tett publikus észrevételeket a GVH a honlapján fogja nyilvánosságra hozni (lásd a sajtóközleményt).

dr. Arányi Dániel ügyvéd
Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda
daniel.aranyi@twobirds.com
+36 1 301 8900

Tags

ágazati vizsgálat, bankkártya-elfogadás, GVH, versenyjog